FESTIVAL MOTHER'S DAY! Sarbatoreste luna femeii si bucura-te de pana la 25% reducere la LA ROCHE POSAY, VICHY si CERAVE. Vezi toate produsele >>aici<<
Contul Meu



Cosul meu

Cosul este gol

POLITICA GENERALA DE CONFIDENTIALITATE A HELP NET

HelpNet este denumirea comerciala a societatii Help Net Farma S.A., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Str. Pictor Rosenthal nr. 14, etaj 2, ap. 3, cam. 2, sector 1, Bucuresti, cod postal 011934, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/7727/2001, cod unic de inregistrare fiscala RO14169353 (in continuare “HelpNet” sau „Compania”). In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal.

 

Atunci cand utilizati acest website sau interactionati cu HelpNet in general, vom putea prelucra datele dumneavoastra personale in conformitate cu prezenta Politica de confidentialitate a datelor, conform legislatiei in vigoare.

 

Politica se intemeiaza pe dispozitiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau „GDPR“), precum si pe legislatia nationala aplicabila.

 

GDPR defineste datele cu caracter personal ca fiind: „orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

 

HelpNet se angajeaza sa implementeze cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in activitatea curenta. Protectia si transparenta totala in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul activitatii noastre sunt obiectivele noastre de maxima importanta.

 

Interactiunea dumneavoastra cu HelpNet, atunci cand presupune prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, este supusa prezentei Politici de confidentialitate si, respectiv Politicii referitoare la modulele cookie, atunci cand navigati pe site-ul nostru. Scopul acestor Politici este de a va informa cu privire la modul de colectare, stocare si utilizare a datelor cu caracter personal.

 

Aceste detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastra difera in functie de natura relatiei pe care o aveti cu HelpNet, respectiv: utilizator al site-ului, client, potential client, reprezentant legal al unui partener contractual ori persoana desemnata de acesta in derularea contractului cu Compania noastra, candidat pentru posturi vacante disponibile in cadrul Companiei, beneficiar al unei burse private, practicant in cadrul stagiilor de practica organizate – in conditiile legii - de Companie in parteneriat cu unitati/ institutii de invatamant, reprezentant al unei autoritati de reglementare si control. In functie de categoria in care va incadrati in ceea ce priveste interactiunea cu HelpNet, dispozitiile prevazute mai jos va pot deveni aplicabile in mod corespunzator.

 

Intrucat suntem intotdeauna deschisi sa aflam opiniile dumneavoastra, precum si sa va furnizam orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra, va incurajam sa contactati Responsabilul HelpNet cu protectia datelor la adresa de e-mail dpo@helpnet.ro, sau prin posta sau curier la adresa Str. Malul Rosu nr. 4, 077015 Balotesti, Ilfov, Romania – cu mentiunea: in atentia Responsabilului HelpNet cu protectia datelor.

 

PREVEDERI SPECIFICE:

 1. DATE PRIVIND CANDIDATII IN PROCESELE DE RECRUTARE
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

In contextul organizarii si gestionarii procesului de recrutare, putem prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal in ceea ce va priveste:

- informatii pe care ni le furnizati dumneavoastra cu ocazia aplicarii la unul dintre posturile vacante in cadrul HelpNet prin transmiterea unui CV in atentia noastra (ex. prin e-mail, prin website-ul nostru, personal) ori pe care le primim de la agentii de recrutare/ head-hunting sau de la alte persoane ce detin CV-ul dvs.  

Categoriile de date pe care le putem prelucra in acest context pot include:

- date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, data nasterii, localitatea de domiciliu, numar de telefon), date/ informatii divulgate in mod public in cadrul platformelor online profesionale, date privind studiile generale, de specialitate si alte calificari, experienta anterioara, imaginea (daca ati ales sa includeti fotografia in CV), competente personale si/sau profesionale relevante (cunoasterea limbilor straine, de comunicare, organizatorice, competente digitale);  

- informatii furnizate in contextul participarii la procesul de recrutare efectiv (participarea la interviuri/ teste), constand in orice alte date pe care ni le puteti furniza in acest context, inclusiv date obtinute de Companie rezultand din testarea aptitudinilor ori a cunostintelor dvs., precum si informatiile observate de catre intervievatori in cadrul oricarui astfel de interviu, cum ar fi stilul de comunicare, tonul, implicarea, trasaturile de personalitate (curiozitate, creativitate etc.), munca in echipa, colaborarea, abilitatile de conducere si abilitatile de management, in masura in care acestea reies din interviu si sunt relevante pentru procesul de recrutare;

- in cazul sesiunilor de interviuri online desfasurate prin intermediul serviciului "Microsoft Teams" date personale constand in: adresa de e-mail si numele contului, date de jurnal (adresa IP; data si ora de utilizare a MS Teams; informatii privind cantitatea de date si versiunea MS Teams), informatii despre sedinta (data si ora sedintei; participantii la sedinta; ID-ul si parola sedintei) si alte informatii despre sedinta stocate in MS Teams, informatii/date cuprinse in fisiere text, video si audio: texte in chat-uri; fisiere video si audio pentru transmiterea conversatiei online.

 1. Scopul si temeiul prelucrarii acestor date

Datele dumneavoastra cu caracter personal furnizate in cadrul proceselor de recrutare active sunt prelucrate in scopul contactarii dumneavoastra, desfasurarii procesului de recrutare, organizarii interviurilor, verificarilor prealabile a aptitudinilor profesionale si personale pentru ocuparea unui loc de munca vacant, crearea de note interne/ rapoarte/ fise privind desfasurarea interviurilor/ cercetarilor prealabile, indeplinirea oricaror demersuri necesare in vederea incheierii contractului de munca. Prelucrarea se realizeaza in temeiul: i) efectuarii de demersuri in vederea incheierii unui contract de munca [art. 6 alin 1 lit b GDPR]; ii) indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Companiei [art. 6 alin 1 lit c GDPR].

In contextul participarii dumneavoastra la procesele de recrutare, va pot fi solicitate date cu caracter personal suplimentare si/sau pot fi realizate verificari prealabile privind aptitudinile profesionale si personale, inclusiv prin desfasurarea interviurilor online si realizarea in acest context de note interne in temeiul interesului legitim al Companiei [art. 6 alin. 1 lit f GDPR].

Mentionam ca in cadrul procesului de recrutare este posibila utilizarea platformelor profesionale online (ex. LinkedIn) pentru efectuarea verificarii prealabile a aptitudinilor profesionale si personale in raport de natura si specificul postului vizat, in temeiul interesului legitim al Companiei [art. 6 alin. 1 lit f GDPR].

In cazul in care se va incheia un contract de munca, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate, in special in baza i) executarii unui contract de munca [art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR] si ii) indeplinirii obligatiilor legale [art. 6 alin. 1 lit c GDPR], prevazute de Codul Muncii, de dispozitiile privind sanatatea si securitatea in munca sau de alte dispozitii legale incidente. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul relatiilor de munca va vor fi aduse la cunostinta la momentul incheierii contractului de munca.

 1. Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru perioade determinate, aplicand si urmatoarele criterii: i) termenele stabilite in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, ii) durata necesara pentru expirarea termenelor legale si/sau de prescriptie juridica, precum si iii) termenele si procedurile stabilite in conformitate cu regulile interne, inclusiv cele privind stocarea datelor.

In cazul in care procesul de recrutare s-a finalizat prin incheierea unui contract de munca, datele furnizate in procesul de recrutare vor ramane stocate la dosarul dvs de personal si vor fi stocate pentru perioade stabilite conform prevederilor legale sau pentru perioade determinate conform criteriilor de mai sus – pct. ii si iii.

Cu privire la datele stocate in urma consimtamantului dvs prealabil, pe acestea le stocam pentru o perioada de 3 (trei) ani, prevazuta in formularul de consimtamant sau pana la exercitarea dreptului de retragere a acestuia, oricare dintre aceste date survine mai devreme. In situatia in care nu doriti sa fiti inclus in baza de date a candidatilor apartinand Companiei, acest lucru nu va afecta procesul de recrutare pentru postul la care ati aplicat, datele personale urmand a fi sterse dupa trecerea unui termen general de 6 luni de la data finalizarii procesului de recrutare pentru postul vizat, cu respectarea procedurilor interne privind procesul de stergere a datelor.

In cazul in care datele dumneavoastra au fost stocate si prelucrate in baza interesului nostru legitim, durata de stocare este cea stabilita conform criteriilor indicate de catre Operator sau pana la manifestarea dreptului de opozitie fata de o astfel de prelucrare, oricare dintre acestea survine mai devreme. In aceasta situatie nu mai prelucram datele personale, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dupa finalizarea perioadei de stocare declarata, datele pot fi pastrate numai in situatia necesitatii de conformare cu dispozitiile legale aplicabile, precum si in situatia existentei unor motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea.

 

 1. INCLUDEREA IN BAZA DE DATE A CANDIDATILOR
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

In cazul in care avem acordul dumneavoastra, prelucram datele cu caracter personal furnizate in cadrul CV-ului, precum si, in cazul in care ati participat la un proces de recrutare care nu s-a finalizat cu incheierea unui contract de munca, informatiile/ documentele comunicate/ obtinute sau rezultate in cadrul procesului de recrutare, astfel cum sunt acestea detaliate in capitolul anterior.

 1. Scopul si temeiul prelucrarii acestor date

Prelucram categoriile de date aratate anterior in scopul includerii in baza noastra de date cu candidati, pentru a va putea contacta in cazul in care vor aparea posturi disponibile potrivite profilului dumneavoastra.

Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra in acest context este reprezentat de consimtamantul dumneavoastra informat si acordat in mod voluntar – art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

Daca nu doriti sa fiti inclus in baza de date a candidatilor apartinand Companiei, acest lucru nu va afecta procesul de recrutare pentru postul la care ati aplicat, urmand sa va stergem datele personale dupa trecerea unui termen de 6 luni de la data finalizarii procesului de recrutare pentru postul vizat ce nu a fost finalizat prin incheierea contractului individual de munca.

In cazul in care nu exista un proces de recrutare in curs pentru un post la care ati aplicat si nu avem acordul dumneavoastra, nu veti fi inclus in baza noastra de date cu candidati si nu va vom putea trimite informari cu privire la oportunitati viitoare de angajare in compania noastra.

 1. Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate exclusiv in scopul aratat anterior pentru o perioada de 3 ani de la data acordarii prezentului consimtamant sau pana la data retagerii consimtamantului, oricare dintre aceste situatii intervine prima. Dupa aceasta perioada, datele pot fi pastrate numai in situatia necesitatii de conformare cu dispozitiile legale aplicabile.

Va puteti retrage in orice moment consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare, fara ca aceasta retragere sa afecteze legalitatea prelucrarii desfasurate inainte de aceasta retragere.

 

C.       SOLUTIONAREA CERERILOR, A RECLAMATIILOR, SESIZARILOR

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

Cu ocazia transmiterii unei solicitari generale de informatii, a unei reclamatii/ sesizari, ne puteti furniza anumite categorii de date care pot include: nume, prenume, adresa de e-mail si/sau numar de telefon, functie (daca e cazul), orice alte informatii cu caracter personal pe care ni le furnizati la momentul formularii cererii/solicitarii.

 1. Scopul si temeiul prelucrarii acestor date

Putem colecta de la dvs astfel date cu caracter personal in vederea mentinerii unei corespondente cu dvs. Astfel, in cazul in care formulati o cerere, o reclamatie sau o sesizare vom prelucra datele dvs. in vederea solutionarii acesteia.

Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra in acest context este reprezentat de consimtamantul dumneavoastra – art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR. In cazul in care devin necesare operatiuni de prelucrare suplimentare, temeiul prelucrarii poate fi reprezentat de interesul legitim al HelpNet – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

 1. Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal

Pastram datele dvs cu caracter personal pana la solutionarea definitiva a cererii formulate si 3 ani dupa solutionarea cererii.

In cazul in care intre HelpNet si dumneavoastra apare un litigiu, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate in sistemele HelpNet pana la solutionarea definitiva a acestui litigiu.

 

D.       DERULAREA RELATIILOR CU PARTENERII COMERCIALI SAU INSTITUTIONALI AI COMPANIEI, RESPECTIV CU AUTORITATI PUBLICE

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

Putem avea acces la informatii prin prisma unei relatii contractuale cu persoane juridice de drept public sau privat, ori a unei interactiuni cu un partener institutional/ o autoritate de reglementare si control.

In acest sens, putem prelucra date cu caracter personal ale reprezentantilor si persoanelor de contact desemnate de partenerii nostri, ori ale reprezentantilor autoritatilor, dupa caz.

Acestea pot consta in: nume, prenume, functie, numar de telefon si adresa de e-mail, data nasterii, semnatura. Aceste date ne sunt transmise de catre reprezentantii partenerilor nostri comerciali, ori chiar de dvs daca actionati ca reprezentant legal al acestora ori ca persoana implicata de acestia in procesul de incheiere / executare a contractului.

Atunci cand chiar dvs sunteti partenerul contractual al Companiei (de ex., in cadrul unui contract de inchiriere, de bursa privata, de sponsorizare, de cesiune de drepturi de autor etc.), suplimentar informatiilor prevazute mai sus, putem prelucra si alte categorii de date cu caracter personal, din actul dvs de identitate (precum domiciliul, cod numeric personal, seria si nr. act de identitate), dar si date financiare constand in datele de identificare ale contului dvs bancar.

Pentru activitatile preliminare de due-diligence sau cunoastere a clientilor putem prelucra datele beneficiarilor reali sau ale angajatilor ce au functie de conducere, respectiv nume si prenume, adresa de e-mail, data nasterii, date privind condamnari penale si infractiuni, in masura in care acestea sunt publice.

Pentru evaluarea bonitatii partenerilor de afaceri potentiali si actuali sunt prelucrate date cu caracter personal precum: nume si prenume, data nasterii, companiile in care sunt asociati, functiile detinute.

Pentru desfasurarea activitatii, pot fi organizate intalniri online (videocall), derulata corespondenta electronica, ce poate contine inclusiv documente trimise/ primite spre validare / semnare, situatie in care Farmexim poate avea acces la informatii precum: numele contului, functia, adresa de e-mail, fotografia de profil (daca este adaugata de utilizator), orice alte date disponibile in cadrul pachetului MS Office, date despre intalniri: data si ora, participanti, imagine, voce, texte din chat, locatia (daca este activata de catre participanti), data si ora utilizarii aplicatiei afisarea statusului.

 1. Scopul si temeiul prelucrarii acestor date

In acest caz, putem folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizati ori pe care le obtinem in modalitatea descrisa mai sus in vederea gestionarii interactiunii cu autoritatile, respectiv in vederea gestionarii si asigurarii bunei desfasurari a relatiei dintre parti, inclusiv, dar fara a se limita la, emiterea, plata ori incasarea facturilor emise in contextul respectivului contract, dupa caz. De asemenea, vom putea utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul desfasurarii procedurilor interne de due-diligence sau de cunoastere a clientilor, premergatoare incheierii contractului.

Daca va fi cazul, vom putea utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizati pentru evaluarea satisfactiei partenerilor comerciali sau pentru scopuri legate de cercetarile de marketing.

Pentru organizarea intalnirilor online, Farmexim utilizeaza serviciile unor parteneri contractuali, respectiv Skype for Business, MS Teams, MS Office.

Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra in context derularii raporturilor contractuale este reprezentat de incheierea si executarea contractului cu angajatorul dumneavoastra sau cu entitatea juridica pe care o reprezentanti, ori chiar cu dvs – cand sunteti partenerul nostru contractual – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, respectiv interesul legitim comun al Companiei si al partenerului contractual de a desfasura respectiva relatie contractuala. In etapa preliminara a incheierii contractului cu entitatea juridica, pot interveni prelucrari intemeiate pe interesul legitim al HelpNet ce au in vedere intreprinderea unor masuri minime necesare pentru cunoasterea partenerilor, procese de due diligence – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, evaluarea bonitatii partenerilor, intalniri online – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, sau dispozitiile legale aplicabile Farmexim in aceste demersuri – art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, inclusiv dar fara limitare la Regulamentul Consiliului (CE) 2580/2001 si Regulamentul 881/2002 (due-diligence si KYC).

De asemenea, daca va fi cazul, putem prelucra o parte dintre aceste date in contextul activitatii de recuperare a debitelor si al solutionarii oricaror diferende ori a altor situatii judiciare ce pot aparea in legatura cu executarea contractului. In astfel de cazuri, temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al Companiei de a-si proteja situatia financiara si activele sale, art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, respectiv obligatia legala de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor judiciare, juridice sau al altor formalitati extrajudiciare legate de executarea contractului - art 6 alin (1) lit. c din GDPR. Mai putem prelucra anumite date in vederea apararii ori exercitarii drepturilor si a intereselor HelpNet in fata notarilor publici, a altor autoritati sau institutii publice, a mediatorilor si/ sau a altor organisme publice sau private care solutioneaza dispute, a avocatilor, consultantilor nostri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate in cadrul negocierilor si/sau a disputelor respective. In astfel de cazuri, temeiul prelucrarii difera in functie de contextul in care se exercita aceste drepturi, putand fi reprezentat de contractul incheiat cu dvs – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, dispozitiile legale aplicabile HelpNet in aceste demersuri – art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR ori interesul legitim al acesteia – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

Pot exista situatii in care prelucram date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina HelpNet de dispozitii legale in materie fiscala, in materie de combatere si prevenire a spalarii banilor, ori de conformitate cu Sanctiunile economice Internationale. In astfel de cazuri, temeiul prelucrarii este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

 1. Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal

Perioada de stocare este determinata de durata contractului. Durata de stocare a datelor dumneavoastra, intemeiate pe contract, poate fi prelungita in cazul in care in sarcina HelpNet exista dispozitii legale care impun stocarea acestora pentru o anumita perioada – cum ar fi cazul obligatiilor legale in materie fiscala, cand termenele de stocare pot ajunge pana la 10 ani incepand cu anul financiar urmator celui in care s-a emis/ intocmit respectivul document financiar-contabil.

In cazul in care intre HelpNet si partenerul contractual apare un litigiu, este posibil ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie stocate in sistemele HelpNet pana la solutionarea definitiva a acestui litigiu.

In cazul datelor prelucrate in contextul interactiunii cu autoritatile publice, datele reprezentantilor acestora vor fi pastrate pe perioada de timp aferenta obligatiilor legale in temeiul carora s-a realizat respectiva interactiune.

 

E.       DATE ALE PRACTICANTILOR COLECTATE IN CONTEXTUL ORGANIZARII SI DERULARII STAGIILOR DE PRACTICA

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

Prelucram informatii pe care ni le furnizati dvs. si/sau institutia/ unitatea de invatamant pe care o urmati ca urmare a solicitarii dumneavoastra, in vederea inscrierii dumneavoastra la stagii de practica organizate de Companie pentru studenti, masteranzi si/sau elevi si, respectiv, a derularii acestora in conditiile prevazute de actele normative incidente.

Aceste categorii de date pot include: nume, prenume, codul numeric personal, ziua nasterii, locul nasterii, cetatenia, identificatorul de pasaport (daca este cazul), identificatorul permisului de sedere (daca este cazul), adresa de domiciliu, alte date vizibile in cartea de identitate, adresa unde va locui practicantul pe durata desfasurarii stagiului de practica, calitatea de student/ elev, institutia de invatamant, anul de studii universitar/ scolar, seria, grupa, adresa de e-mail institutionala sau privata, numarul telefon, prezenta la stagiul de practica, performanta realizata in cadrul stagiului de practica, rezultatele evaluarii profesionale ale practicantului aferente stagiului de practica, calitatea de asigurat a practicantului.

 1. Scopul si temeiurile prelucrarii acestor date

Putem colecta si utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la stagii de practica organizate de catre HelpNet in parteneriat cu unitatile/ institutiile de invatamant ce actioneaza ca organizatori de practica, in conditiile normelor legale incidente (Legea nr 258/2007, privind practica elevilor si studentilor, Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si de masterat si a Conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta sau masterat, iar – in cazul cetatenilor straini, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopuri legate de asigurarea sanatatii si securitatii in munca, precum si de medicina a muncii, avand in vedere prevederile legale incidente.

Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra in acest context este reprezentat de incheierea si executarea conventiei cadru privind stagiul de practica – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, precum si de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, avand in vedere obligatiile legale pe care le are HelpNet in calitate de Partener de practica, precum si faptul ca norme legale reglementeaza continutul conventiei-cadru privind practica.

Atunci cand ne-ati acordat consimtamantul prealabil si expres in acest sens, putem stoca o parte dintre datele furnizate de dvs. in cadrul acestor stagii (precum, nume, prenume, adresa de e-mail, nr de telefon, localitatea de domiciliu si cea unde ati efectuat stagiul de practica, rezultatul evaluarii in urma desfasurarii stagiului de practica), pe o perioada dupa finalizarea stagiului de practica prevazuta in respectivul consimtamant, pentru a va contacta ulterior, in scopul de a discuta oportunitatea unei colaborari pe baza unui contract individual de munca, in vederea stabilirii unui interviu si/sau formularii unei oferte de munca. In acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR.

 1. Cat timp pastram datele dvs cu caracter personal

Perioada de stocare este determinata de durata contractului si 2 (doi) ani dupa aceasta perioada. In ceea ce priveste datele dumneavoastra prelucrate in scopuri legate de asigurarea sanatatii si securitatii in munca, durata de stocare este determinata de durata relatiei contractuale, respectiv, daca va fi cazul (spre exemplu, in cazul unui accident de munca), de durata prevazuta de normele legale incidente.

Durata de stocare a datelor dumneavoastra, intemeiate pe contract, poate fi prelungita in cazul in care in sarcina HelpNet exista dispozitii legale care impun stocarea acestora pentru o anumita perioada.

Datele colectate in temeiul consimtamantului dvs vor fi stocate pe perioada prevazuta in consimtamantul relevant, respectiv pana la data retragerii consimtamantului, oricare dintre aceste date survine mai devreme.

In cazul in care intre HelpNet si dumneavoastra apare un litigiu, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate in sistemele HelpNet pana la solutionarea definitiva a acestui litigiu.

 

F.       DATE ALE BENEFICIARILOR DE BURSE PRIVATE

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

Prelucram informatii pe care ni le furnizati in vederea incheierii contractelor de bursa privata si a executarii acestora.

Aceste categorii de date pot include: nume, prenume, domiciliu, numar de telefon, facultatea, anul scolar, numele parintilor, serie si numar act de identitate, codul numeric personal, contul IBAN, informatii privind situatia scolara si rezultatele obtinute in anul scolar in care se obtine bursa.

 1. Scopul si temeiurile prelucrarii acestor date

Putem colecta datele dumneavoastra cu caracter personal in vederea incheierii contractelor de bursa privata, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 376/2004 privind bursele private.

Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra in acest context este reprezentat de incheierea si executarea contractului de bursa privata – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR si art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, fiind vorba despre un contract al carui continut este reglementat de normele legale.

 1. Cat timp pastram datele dvs cu caracter personal

Perioada de stocare este determinata de dispozitiile legale aplicabile documentelor financiar-fiscale.

In cazul in care intre HelpNet si dumneavoastra apare un litigiu, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate in sistemele HelpNet pana la solutionarea definitiva a acestui litigiu.

 

G.       DATE PRIVIND PACIENTII COLECTATE IN CONTEXTUL COMERCIALIZARII DE PRODUSE ORI AL SOLICITARII DE SERVICII FARMACEUTICE, IN FARMACIILE HELP NET

 1. Ce date cu caracter personal prelucram

Putem prelucra

 1. Informatii pe care ni le furnizati atunci cand interactionati cu HelpNet in calitate de pacient/ consumator ce achizitioneaza produse din farmaciile noastre.

Categoriile de date pot include: date privind contul dvs bancar – daca achitati cu card bancar; date de identificare si/ sau de contact (precum nume, prenume, CNP, numar card de sanatate, sex, adresa, cetatenie, telefon), ori privind starea dvs. de sanatate (de exemplu, date privind diagnosticul - atunci cand achizitionati medicamente eliberate pe baza de prescriptie medicala).

 1. Informatii pe care ni le furnizati atunci cand participati la tombole, campanii promotionale, concursuri organizate de HelpNet pentru pacienti/consumatori.

Categoriile de date ce pot fi incluse cu astfel de ocazii sunt prevazute in Regulamentul fiecarei astfel de tombole/ campanii si pot include: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, varsta, numele utilizator pe retele de socializare, codul numeric personal – daca valoarea premiilor acordate depaseste suma de 600 lei;

 1. Informatii pe care ni le furnizati atunci cand solicitati testarea rapida cu test antigenic rapid pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 din nazofaringe, in farmaciile autorizate in acest sens, in conditiile prevazute de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 644/2021 privind activitatea de testare in farmacii comunitare si oficine comunitare rurale, utilizand teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2.

Categoriile de date pot include, pentru pacienti majori: nume, prenume, CNP, domiciliu, adresa de e-mail, nr de telefon, rezultatele testului solicitat de pacient (date despre starea de sanatate). Pentru pacientii minori sau majori fara discernamant:  nume, prenume, CNP, domiciliu, rezultatele testului solicitat de pacient (date despre starea de sanatate), cetatenia/ tara (pentru cetateni straini) iar pentru parinti/ reprezentantii legali ai acestora: nume, prenume, domiciliu/ resedinta, adresa de e-mail, nr de telefon, calitate.

 1. Informatii pe care ni le furnizati atunci cand solicitati eliberarea unui card de fidelitate si inrolarea in cadrul Programului nostru de fidelitate, in conditiile prevazute in Regulamentul oficial privind cardul de fidelitate, disponibil la adresa: https://www.helpnet.ro/regulament-card-fidelitate, unde sunt disponibile si celelalte informatii relevante privind prelucrarea de date;
 2. Informatii pe care ni le furnizati la achizitia online de produse, pe site-ul nostru [„e-shop”] corespunzator farmaciei online HelpNet, ori cand solicitati consultanta farmacistului utilizand sectiunea [„Intreaba farmacistul”], cu respectarea Termenilor si a conditiilor prevazute pe site-ul www.helpnet.ro, si in conditiile prevazute de Politica de confidentialitate specifica, disponibila pe acest site, unde sunt disponibile si celelalte informatii relevante privind prelucrarea de date in acest scop;
 3. Informatii pe care ni le furnizati atunci cand raportati o reactie adversa la un medicament ori la un alt tip de produs.

Categoriile de date pot include: nume, prenume, numar de telefon, e-mail, adresa, data nasterii, date privind starea de sanatate (reactia adversa, alte medicamente administrate concomitent), durata/ intensitate/ frecventa.

 1. Informatii pe care le solicitam in cazul in care predati in farmaciile noastre medicamente expirate sau produse neconforme

Categoriile de date pot include: nume, prenume, adresa de domiciliu si data predarii produselor.

 1. Informatii pe care ni le furnizati ca urmare a primirii asistentei farmaceutice in situatii de urgenta.

Categoriile de date pot include: nume, prenume, gen, varsta, judet/localitate.

 1. Scopul si temeiurile prelucrarii acestor date

Atunci cand solicitati eliberarea in farmaciile noastre a medicamentelor pe baza de prescriptie  medicala, prelucram datele dvs in scopul gestionarii acestor prescriptii in vederea eliberarii respectivului tratament medical prescris. In acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de obligatiile legale pe care le are Compania in domeniul eliberarii medicamentelor, art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

Prelucrarea datelor dvs in contextul comercializarii produselor in general o realizam in scopul desfasurarii activitatii noastre specifice, a realizarii vanzarii de produse catre dvs; in acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR – respectiv contractul incheiat in momentul achizitiei produselor, precum si in temeiul art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR – in ceea ce priveste obligatiile legale in materie fiscala ale Companiei.

Prelucrarea datelor furnizate de dvs ca pacient ori de reprezentantul legal al pacientului minor ori major fara discernamant (parinte sau tutore) in contextul efectuarii testarii test antigenic rapid pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 din nazofaringe, in farmaciile autorizate in acest sens, se realizeaza in scopul efectuarii acestui test in conditiile prevazute de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 644/2021 privind activitatea de testare in farmacii comunitare si oficine comunitare rurale, utilizand teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2; in acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de obligatiile legale ale Companiei, art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

Atunci cand participati la tombole, concursuri, campanii promotionale organizate in farmaciile noastre, prelucram datele dvs in scopul organizarii si gestionarii acestora in conformitate cu normele legale incidente, in temeiul acordului dvs; in acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, respectiv art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR – in ceea ce priveste obligatia publicarii datelor castigatorilor, ori cea privind respectarea obligatiilor fiscale aferente premiilor, daca este cazul.

Atunci cand ne raportati o reactie adversa la un medicament ori la un alt tip de produs, prelucram datele dvs in scopul gestionarii respectivului caz, in temeiul obligatiilor legale pe care le are HelpNet – art. 6 alin. 1 lit. (c) din GDPR.

 1. Cat timp pastram datele dvs cu caracter personal

Pentru datele obtinute in temeiul consimtamantului dvs, pastram datele pe durata prevazuta in formularul de consimtamant ori pana la retragerea de catre dvs a consimtamantului, oricare dintre aceste date survine mai devreme.

Pentru datele prelucrate in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Companiei, durata de stocare este cea prevazuta de respectivele norme legale si poate ajunge, dupa caz, pana la 10 ani incepand cu anul financiar urmator celui in care s-a intocmit documentul contabil relevant.

In cazul in care intre HelpNet si dumneavoastra apare un litigiu, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate in sistemele HelpNet pana la solutionarea definitiva a acestui litigiu.

 

H.       DATE PRIVIND UTILIZATORII WEBSITE-ULUI NOSTRU

Accesarea website-ului www.helpnet.ro nu presupune in mod automat colectarea de date cu caracter personal care sa va identifice in mod direct. In cazul in care decideti sa ne furnizati date cu caracter personal prin intermediul website-ului, acestora le devin incidente prevederile de mai sus, in functie de scopul in care ne contactati.

Cu toate acestea, putem prelucra informatii pe care ni le furnizati atunci cand accesati website-ul nostru. Datele care pot fi astfel colectate de Companie in procesul de administrare si operare a acestui website pot include: nume, prenume, adresa de e-mail, orice alte date furnizate, direct sau indirect, in contextul interactiunii cu noi, precum adresa IP.

Atunci cand vizitati site-ul nostru, utilizam cookies pentru a colecta automat informatii cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, date ce pot include: adresa IP, tipul de browser utilizat pentru navigarea pe site, sistemul dvs de operare, date privind vizitele pe website.

Mai multe detalii cu privire la utilizarea cookies, inclusiv scopul utilizarii lor, temeiul prelucrarii, durata stocarii, sunt prevazute in Politica de cookies a Companiei, disponibila pe site-ul nostru, la adresa https://www.helpnet.ro/cookies.

 

I.        DATE COLECTATE LA INTRAREA IN FARMACIILE NOASTRE

Indiferent de categoria persoanelor vizate din care faceti parte, potrivit prevederilor de mai sus ale prezentei Politici de confidentialitate, va pot deveni incidente prevederile de mai jos in cazul in care va prezentati in farmaciile noastre.

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

Informatiile care pot fi furnizate/ colectate atunci cand intrati in farmaciile noastre, pot include imagini care pot fi captate de camerele montate prin sistemul nostru de supraveghere video, camere ce sunt marcate corespunzator;

 1. Scopul si temeiurile prelucrarii acestor date

Prelucram aceste date in scopul de a asigura paza, securitatea si protectia bunurilor si a persoanelor aflate in spatiile detinute de Companie, prin implementarea de reguli privind accesul in incinta, prin instalarea de sisteme de supraveghere cu camere video.

In astfel de cazuri, temeiul prelucrarii este reprezentat de obligatiile legale pe care le are Compania – art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, respectiv interesul legitim al Companiei de a-si proteja bunurile si de a asigura securitatea persoanelor aflate in sediile acesteia – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

 1. Cat timp pastram datele dvs cu caracter personal

In ce priveste imaginile inregistrate de camerele de supraveghere video stocam datele timp de maximum 30 de zile, perioada dupa care acestea se sterg automat prin suprascriere. In anumite situatii, la solicitarea expresa a autoritatilor, ori pentru a apara ori exercita interesele si drepturile Companiei, anumite inregistrari pot fi stocate o perioada mai lunga de timp, stabilita de Companie ori pana la finalizarea investigatiilor, dupa caz.

 

J.        DATE UTILIZATE PENTRU APARAREA INTERESELOR NOASTRE LEGITIME

Pot exista situatii in care vom folosi sau transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea comerciala. Acestea pot include:

 • masuri de protectie a site-ului web fata de atacuri cibernetice;
 • masuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente;
 • masuri de monitorizare a traficului si comunicatiilor spre si de la Companie, in vederea detectarii oricaror incidente care pot conduce la compromiterea securitatii datelor si informatiilor Companiei;
 • masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

Datele si informatiile care pot fi prelucrate pentru derularea acestor activitati de preventie si detectare a potentialelor riscuri la adresa securitatii datelor pot fi reprezentate, dupa caz, de adresa de email, adresa IP, tipul echipamentului si a browser-ului utilizat, adresa MAC, eventuale date de logare in aplicatiile si sistemele Companiei.

2.   Scopul si temeiurile prelucrarii acestor date

In acest caz, temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra poate fi reprezentat de interesul legitim al Companiei – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, respectiv de obligatiile legale pe care le are Compania in calitatea sa de operator de servicii esentiale de a asigura securitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza, prin asigurarea securitatii infrastructurii IT – art 6 alin (1) lit. c din GDPR.

3.         Cat timp pastram datele dvs cu caracter personal

Datele prelucrate in scopul asigurarii securitatii infrastructurii IT nu urmaresc niciodata identificarea persoanei fizice, ci doar prevenirea, respectiv detectarea, stoparea, in timp util, a unei amenintari cibernetice asupra echipamentelor, sistemelor si aplicatiilor Companiei. In acest scop, datele sunt stocate pentru o perioada minima necesara atingerii acestui scop si nu mai mult de 90 de zile.

 

K.       EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului 2016/679 persoanele vizate dispun de o serie de drepturi pe care le pot exercita in raport cu operatorul de date. Exercitarea drepturilor presupune transmiterea unei cereri/ solicitari catre operatorul de date pentru efectuarea anumitor operatiuni asupra datelor persoanei vizate.

In acest sens, HelpNet prelucreaza datele din cererea transmisa pentru formularea unui raspuns fata de persoana vizata.

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram 

HelpNet prelucreaza urmatoarele date: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, continutul solicitarii / cereri, semnatura (daca este transmisa prin servicii postale), dupa cum acestea sunt transmise de dvs in cerere ori, altfel, comunicate in vederea solutionarii cererii.

 1. Scopul si temeiurile prelucrarii acestor date

Datele dvs vor fi prelucrate pentru furnizarea raspunsului fata de cererea / solicitarea inaintata si pentru efectuarea operatiunilor asupra datelor dvs conform solicitarii.

Temeiul prelucrarii este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, respectiv  obligatia legala a operatorului.

 1. Cat timp pastram datele dvs cu caracter personal

Datele dumneavoastra vor fi pastrate pe durata solutionarii solicitarii, precum si 3 ani de data solutionarii. In cazul in care intre HelpNet si dvs. apare un litigiu, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate in sistemele HelpNet pana la solutionarea definitiva a acestui litigiu.

 

L.       INTERACTIUNEA CU PLATFORMELE DE SOCIALIZARE

Pentru promovarea activitatii, Help Net utilizeaza platforme de socializare precum Facebook.

Interactionarea cu Help Net prin intermediul platformelor presupune ca Help Net sa poata vizualiza date cu caracter personal publice din cadrul contului dumneavoastra, precum: nume si prenume (sau pseudonim, nume utilizator), fotografie de profil, alte informatii publice, continutul mesajului (in cazul in care ne transmiteti mesaje).

Help Net nu extrage si nu stocheaza aceste date in bazele proprii. 

 

 

PREVEDERI GENERALE

 

Destinatari ai datelor dumneavoastra cu caracter personal

Ne asiguram ca accesul la datele dumneavoastra de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia, conform art. 28 din GDPR in cazul persoanelor imputernicite, asigurand acelasi nivel de protectie, ori conform art. 26 din GDPR, in cazul in care acestia actioneaza impreuna cu Compania in calitate de operatori asociati, dupa caz.

 

Destinatari

Prelucrari pentru care vor putea fi transferate date

societati din cadrul grupului de societati PHOENIX, din care face parte HelpNet, – in scopuri administrative interne sau pentru auditarea si monitorizarea proceselor noastre interne. De asemenea, putem transfera datele tale catre companii din grupul Phoenix care ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi sistemele de tehnologie a informatiei, ori care desfasoara activitati in colaborare cu HelpNet. Accesul la datele tale personale este limitat la acei angajati care trebuie sa cunoasca datele cu caracter personal si care sunt subiectul unor angajamente ferme de confidentialitate;

 

 • Date privind candidatii in procesele de recrutare
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice
 • Solutionarea cererilor, a reclamatiilor, sesizarilor
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Date ale practicantilor colectate in contextul organizarii si derularii stagiilor de practica
 • Date colectate la intrarea in sediile si farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

Furnizori de servicii de recrutare / head-hunting

 • Date privind candidatii in procesele de recrutare

furnizori de software si solutii de stocare a datelor, ori de arhivare, dupa caz

 • Date privind candidatii in procesele de recrutare
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date ale practicantilor colectate in contextul organizarii si derularii stagiilor de practica
 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Date colectate la intrarea in sediile si farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de servicii de mentenanta software si / sau echipamente tehnice

 • Date privind candidatii in procesele de recrutare
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date ale practicantilor colectate in contextul organizarii si derularii stagiilor de practica
 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Date colectate la intrarea in sediile si farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de servicii de curierat ori posta

 • Solutionarea cererilor, a reclamatiilor, sesizarilor
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice
 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

terti achizitori, in masura in care activitatea HelpNet ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele cu caracter personal ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii sau catre alte societati din grupul din care face parte HelpNet, care vor respecta instructiunile HelpNet in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal;

 

 • Date privind candidatii in procesele de recrutare
 • Solutionarea cererilor, a reclamatiilor, sesizarilor
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice
 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Date ale practicantilor colectate in contextul organizarii si derularii stagiilor de practica
 • Date colectate la intrarea in sediile si farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

 

institutii sau autoritati publice care solicita furnizarea de date cu caracter personal in vederea indeplinirii atributiilor legale ale acestora;

 

 • Solutionarea cererilor, a reclamatiilor, sesizarilor
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date ale practicantilor colectate in contextul organizarii si derularii stagiilor de practica
 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Date colectate la intrarea in sediile si farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

 

Furnizori de solutii de analiza in scop de cunoasstere a clientilor

 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice

alti terti care pot avea acces la datele cu caracter personal in indeplinirea sarcinilor care le revin, in contextul interactiunii cu Compania, precum: (i) autoritati cu competenta de reglementare si control asupra activitatilor desfasurate de Companie; (ii) auditori financiari si consultanti fiscali; (iii) instante de judecata, executori judecatoresti, notari publici; (iv) avocati, mediatori, experti care ne reprezinta ori ne asista in apararea ori exercitarea drepturilor si a intereselor legitime ale Companiei.

 • Date privind candidatii in procesele de recrutare
 • Solutionarea cererilor, a reclamatiilor, sesizarilor
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date ale practicantilor colectate in contextul organizarii si derularii stagiilor de practica
 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Date colectate la intrarea in sediile si farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de servicii de plata/bancare

 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice

furnizori de servicii de marketing/ telemarketing; agentii de publicitate, furnizori de servicii de telecomunicatii (sms, e-mail)

 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice

furnizori de servicii de cercetare de piata

 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice

alte societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre

 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet
 • Derularea relatiilor cu partenerii comerciali sau institutionali ai companiei, respectiv cu autoritati publice

organizatorii de practica, furnizorul de servicii de medicina a muncii, furnizorul de servicii de sanatate si securitate in munca – pentru anumite date prelucrate in contextul organizarii si derularii stagiilor de practica

 • Date ale practicantilor colectate in contextul organizarii si derularii stagiilor de practica

furnizori si / sau producatori ai produselor cu privire la care ati raportat o reactie adversa

 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet

 

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania in cazul raportarii de reactii adverse

 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet

 

Casele de Asigurari de Sanatate judetene si a mun. Bucuresti – in ceea ce priveste datele prelucrate cu ocazia eliberarii tratamentului aferent prescriptiilor medicale

 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet

 

Directiile de Sanatate Publica judetene si a mun. Bucuresti – in ceea ce priveste rezultatul testului rapid de depistare a infectiei cu virusul SARS-CoV-2

 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet

 

entitati care faciliteaza accesul pacientilor, inclusiv a celor cu venituri scazute, la tratament medical, prin reducerea sau eliminarea co-platii medicamentelor de catre pacient, in cazul in care pacientii sunt parte la programele de co-plata

 • Date privind pacientii in contextul comercializarii de produse ori al solicitarii de servicii farmaceutice, in farmaciile HelpNet

 

furnizori de servicii de paza

 • Date colectate la intrarea in sediile si farmaciile noastre

 

 

Unde stocam si in ce tari transferam datele dumneavoastra cu caracter personal

In prezent, stocam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pe teritoriul Cehiei, Germaniei si al Romaniei, dupa caz.

Datele dvs nu sunt transferate in afara UE. In conditiile si in masura in care, in contextul unei anumite prelucrari, ar fi necesar transferul datelor dvs cu caracter personal in tari terte, din afara UE sau a SEE, orice astfel de transfer se va realiza cu respectarea cerintelor prevazute de GDPR in ceea ce priveste asigurarea unor garantii adecvate pentru transferul datelor.

 

Cum protejam securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Asigurarea confidentialitatii datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteti reprezinta o preocupare importanta pentru noi. Am implementat masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea si accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor nostri sau in format tiparit.

Transmiterea datelor dumneavoastra cu caracter personal se poate realiza folosind algoritmi de criptare de ultima generatie si le stocam pe servere securizate, asigurand in acelasi timp redundanta datelor.

Informatiile oferite de dumneavoastra prin intermediul website-ului HelpNet sunt transmise si verificate in mod automat, in forma criptata, cu ajutorul unui protocol SSL (Secure Socket Layer). Facem acest lucru pentru a preveni utilizarea abuziva a datelor de terti.

In ceea ce priveste celelalte situatii in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, intreprindem constant masuri in vederea cresterii gradului de instruire a angajatilor in ceea ce priveste respectarea normelor in materia protectiei datelor, angajatii HelpNet fiind subiectul unor angajamente ferme de confidentialitate.

 

Drepturile dumneavoastra

GDPR a instituit o serie de drepturi ale persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor acestora de catre operatori.  In acest context, puteti solicita accesul la datele dumneavoastra, corectarea oricaror greseli din fisierele noastre si/sau va puteti opune la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in anumite cazuri.

De asemenea, va puteti exercita dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere competenta sau de a va adresa justitiei. Dupa caz, puteti beneficia si de dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra si dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a va putea exercita drepturile, ne puteti contacta:

– prin e-mail la adresa:  dpo@helpnet.ro sau

– prin posta sau curier la adresa: Str. Malul Rosu nr. 4, 077015 Balotesti, Ilfov, Romania cu mentiunea in atentia Responsabilului HelpNet cu protectia datelor.

Va rugam sa retineti urmatoarele aspecte daca doriti sa va exercitati aceste drepturi:

Identitate. Luam in serios confidentialitatea tuturor inregistrarilor care contin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dumneavoastra cu privire la astfel de inregistrari folosind adresa de e-mail/datele de identificare utilizate de dumneavoastra in relatia cu noi. In caz contrar, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dumneavoastra.

Durata de raspuns. Vom raspunde la orice solicitari valide in termen de maximum o luna, cu exceptia cazului in care acest lucru este deosebit de complicat sau daca ati facut mai multe solicitari, caz in care va vom informa in termen de o luna cu privire la motivele intarzierii si veti primi un raspuns de la noi in termen de maximum doua luni. S-ar putea sa fie necesar sa va cerem mai multe informatii pentru a putea califica cererea dumneavoastra. Acest lucru ne va ajuta sa actionam mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dumneavoastra.

Drepturile tertelor parti. Trebuie sa stiti ca exercitarea drepturilor conferite de GDPR nu este una nelimitata, iar in cazul in care o cerere a dumneavoastra ar afecta in mod negativ drepturile si libertatile altor persoane vizate nu vom putea onora cererea dumneavoastra.

Drepturile persoanelor vizate

Descriere

Accesul

Puteti sa ne cereti:

 • sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;
 • sa va punem la dispozitie o copie a acestor date;
 • sa va oferim alte informatii despre datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgam, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, cum puteti face o plangere, de unde am obtinut datele dumneavoastra, in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare.

Rectificarea

Ne puteti cere sa rectificam sau sa completam datele dumneavoastra cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor inainte de rectificarea acestora.

Stergerea datelor

Ne puteti cere sa va stergem datele cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ati retras consimtamantul (in cazul in care prelucrarea datelor se baza pe consimtamant) si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; sau va exercitati dreptul de a va opune in temeiul art. 21 alin. 1 sau 2 din GDPR; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligatie legala in acest sens.

Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dumneavoastra de stergere in cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara:

 • pentru respectarea unei obligatii legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Restrictionarea prelucrarii datelor

Ne puteti cere sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acuratetea lor este contestata (a se vedea sectiunea de rectificare), pentru a ne permite sa verificam acuratetea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegala, dar nu doriti ca datele sa fie sterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastra aveti nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta; sau
 • v-ati exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea daca drepturile noastre legitime prevaleaza este in desfasurare.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata, datele dumneavoastra cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Portabilitatea datelor

Ne puteti cere sa va furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, sau puteti solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date, dar in fiecare caz numai daca:

 • prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe incheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastra; si 
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opozitia

Va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in temeiul interesului nostru legitim, in cazul in care considerati ca drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza fata de acest interes.

De asemenea, va puteti opune oricand prelucrarii datelor dumneavoastra in scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care vom inceta in cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteti cere sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice in ceea ce va priveste; sau va afecteaza in alt mod similar intr-o masura semnificativa.

Acest drept nu se aplica atunci cand:

 • decizia automata este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si Help Net;
 • decizia automata este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica Help Net si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 • decizia automata are la baza consimtamantul dumneavoastra explicit.

Plangeri

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fara a va afecta dreptul dumneavoastra de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil, si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.

 

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul HelpNet cu protectia datelor prin transmiterea solicitarii dumneavoastra prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: dpo@helpnet.ro sau

– prin posta sau curier la adresa: Str. Malul Rosu nr. 4, 077015 Balotesti, Ilfov, Romania cu mentiunea in atentia Responsabilului HelpNet cu protectia datelor.

 

Mentiuni finale:

Din cand in cand, dupa cum este necesar, prezenta Politica de confidentialitate poate fi modificata sau actualizata. Va vom informa cu privire la orice modificari substantiale ale acesteia intr-o maniera care sa asigure informarea dvs, spre exemplu prin publicarea pe site-ul Companiei sau prin orice alte mijloace adecvate care sa asigure comunicarea efectiva a modificarilor privind conditiile prelucrarii datelor dumneavoastra.

 

Data ultimei modificari: 25.08.2023