•  
Aboneaza-te la newsletter

Regulament campanie

Regulament campanie

REGULAMENT OFICIAL TOMBOLA

”TENUL TAU, PRIORITATEA TA! CLUBUL DERMOTHERAPY, RECOMANDAREA NOASTRA”

 

1. Organizatorul

1.1. Organizatorul tombolei Tenul tau, prioritatea ta! Clubul Dermotherapy, recomandarea noastra (denumita in continuare „Tombola”) este S.C. HELP NET FARMA S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Rosenthal, nr.14, Et.2, Ap.3, Cam.2, Sector 1, adresa de corespondenta: Com. Balotesti, Sat Balotesti, Str. Malul Rosu, nr. 4, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J/40/7727/2001, cod unic de inregistrare fiscala RO 14169353, capital social subcris si varsat 100.000 lei, avand cont bancar RO78BRDE450SV00936494500 deschis la BRD - Sucursala MCC, telefon 021/308.25.00, fax 021/308.26.34, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 655, reprezentata legal de Isabelle Iacob in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Help Net”).

1.2. Tombola este organizata pe baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.

1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile Tombolei sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.helpnet.ro), pe toata durata Tombolei.

 

2. Scopul

Prezenta Tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea serviciilor oferite de Farmaciile Help Net pe segmentul de produse dermato-cosmetice.

 

3. Drepturi de participare   

3.1. La aceasta Tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 04.01.2017, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Pentru a fi eligibil, a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Help Net in urma tragerii la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

  1. sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 04.01.2017 inclusiv;
  2. sa fie posesori ai unui card de fidelitate Help Net;
  3.  sa achizitioneze, pe durata Tombolei, in orice farmacie Help Net, produse dermato-cosmetice in valoare de minim 100 lei (TVA inclus), pe un singur bon fiscal, in perioada desfasurarii tombolei;
  4.  Sa devina membru in Clubul Dermotherapy Help Net in perioada desfasurarii tombolei;
  5.  sa nu fie angajati Help Net, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile;
  6. accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

4. Perioada de desfasurare  

Tombola se va desfasura in perioada 01 - 31 Martie 2017 pe site-ul www.helpnet.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii Tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

 

5. Premii

     

Premiile ce se vor acoda pe durata Tombolei, constau in urmatoarele categorii de produse:

 

a) 31 seturi de produse dermatocosmetice  din gama Lierac, in valoare de 271 lei (TVA inclus)/set, compuse din :

-1 buc. crema hidratanta pentru ten uscat Lierac Hydragenist (50 ml);

-1 buc. Apa micelara demachiant Lierac (200 ml).

Valoarea totala a seturilor Lierac oferite este de 8.401 lei (TVA inclus).

 

b) 4 buc. tablete Apple Ipad (TAB-APP1710003) Air 2 32GB Gold  in valoare de 584.09 Euro (TVA inclus) / buc.

Valoarea totala a tabletelor Apple Ipad oferite este de 2.336,36 Euro (TVA inclus).

 

In total se vor acorda 33 de premii. Valoarea totala a premiilor oferite este de 8.401 lei si 2.336,36 Euro.

 

 

7. Taxe si Impozite

7.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare(Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal), daca acesta va fi datorat.

7.2. In cadrul acestei Tombole nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.

 

8. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.

8.1. Pentru a participa la Tombola, participantii trebuie, sa achizitioneze, pe durata Tombolei din farmaciile Help Net produse dermato-cosmetice  in valoare de minim 100 lei (TVA inclus) pe un singur bon fiscal, ceea ce le ofera si dreptul de a deveni membru in cadrul Clubului Dermotherapy Help Net;

8.2. Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti cleintii care au achizitionat produse dermato-cosmetice in valoare de minim 100 lei pe un singur bon fiscal si au devenit membru in cadrul Clubului Dermotherapy;

8.3. Un participant se poate inscrie la tombola o singura data, in baza bonului fiscal care atesta achizitionarea de produse dermato-cosmetice in valoare de minim 100 lei;

8.4. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.

8.5. Toate inregistrarile la Tombola vor fi stocate intr-o baza de date, aceasta fiind necesara pentru efectuarea extragerilor zilnice si saptamanale, ce vor avea loc prin tragere la sorti in mod aleatoriu prin intermediul site-ului random.org.

Tragerile la sorti vor avea loc zilnic in vederea atribuirii premiului ce consta in setul Lierac si saptamanal  in vederea atriburii premiului ce consta in tableta Ipad Apple.

Fiecarui participant i se va atribui un numar, extragerea efectuandu-se aleator in mod electronic prin intermediul site-ului random.org, din numarul total de participanti inscrisi in sistem.

Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se vor face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Help Net.

In urma tragerilor la sorti se vor desemna cei 31 de participanti castigatori / zilnic, precum si cei 4 castigatori/luna. In situatia in care in situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial sau numarul extras a mai fost nominalizat castigator, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile, urmatoarea tragere la sorti fiind supusa aceleiasi proceduri de extragere. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.

8.6. In termen de 48 ore de la desemnare, castigatorii vor fi contactati telefonic, conform datelor mentionate in formularul de inscriere al cardului de fidelitate Help Net, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori.

De asemenea numele castigatorilor in urma extragerilor efectuate va fi comunicat zilnic pe pagina de facebook a Help Net iar la finalul tombolei va fi afisata lista tuturor castigatorilor pe site-ul oficial al Organizatorului (www.helpnet.ro).

8.7. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la apelurile repezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, are mesageria neactivata sau supraincarcata, nu vorbeste limba romana, are handicap auditiv sau de alta natura sau pentru orice situatii in care oricare participant desemnat castigator nu poate fi contactat in termenul de 48 de ore sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.

8.8. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care raspunde la aceste apeluri si nici pentru datele de identificare oferite de aceasta necesare validarii ulterioare ca si castigator. Pentru validarea ca si castigator este necesar ca datele oferite la primul apel al Organizatorului la care s-a primit raspuns sa coincida cu datele din formularul de inscriere aferent cardului de fidelitate Help Net.

8.9. In cadrul apelului telefonic, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal sus-mentionate, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.

Datele cu caracter personal solicitate in cursul convorbirii telefonice cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.

8.10. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii telefonice, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, efectuand in acest sens o alta tragere la sorti in vederea stabilirii unui castigator.

8.11. Premiile, respectiv seturile dermato-cosmetice Lierac si tabletele Ipad Apple, dupa caz, vor fi livrate castigatorilor, prin curier, la adresele mentionate in formularul de inscriere al cardului de fidelitate Help Net si confirmate in cursul convorbirii telefonice privind acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal.

Costurile legate de livrarea produselor cad integral in sarcina Organizatorului, castigatorul neavand nici o obligatie materiala pentru a intra in posesia premiului.

Pentru validitatea premiului castigatorii vor trebui sa prezinte curierului actele de identitate si sa meneze procesul verbal de predare-primire a premiului atribuit si livrat.Premiile se vor inmana de catre curier doar castigatorului.

Premiile neridicate vor ramane la dispozitia Organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens.Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.

 

9. Garantii si servicii post-vanzare  

In privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, organizatorul Help Net Farma nu isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau reclamatii in legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse.

 

10. Forta majora si cazul fortuit

10.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

10.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

11. Litigii

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

11.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

 

12. Informarea Participantilor Conform Legii 677/2001. Protectia datelor cu caracter personal.

12.1. Prin participarea la Tombola, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, numele, prenumele adresa de corespondenta, numarul de telefon, in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial.

12.2. Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, participantii desemnati castigatori consimt ca numele acestora, precum si premiul acordat sa fie facute publice in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).

Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator, cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste facute publice de Help Net, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.

12.3. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

12.4. Conform Legii 677/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Astfel, la cererea scrisa a participantului, datata, semnata, adresata S.C. Help Net Farma S.A. la adresa de mail office@helpnet.ro  sau la adresa sediul social mentionat in preambulul Regulamentului Oficial, Organizatorul se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conformă cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.

 

13. Raspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii clientilor Help Net sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.

 

14 Regulamentul Oficial al Tombolei

14.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei pe website-ul www.helpnet.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit la sediul Organizatorului.

14.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.

14.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe websiteul www.helpnet.ro.

14.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.

14.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.helpnet.ro.

14.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.helpnet.ro.

14.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

 

 

Prezentul Regulament Oficial a fost autentificat in fata notarului public mentionat in incheierea de autentificare, in 3 (trei) exemplare originale, din care s-au eliberat partii 2 (doua) exemplare, astazi, data autentificarii.

 

 

 

 

ORGANIZATOR

 

S.C. HELP NET FARMA S.A.

 

DIRECTOR GENERAL

Isabelle Iacob

 

Data:

28-12-2016

Ce parere au cititorii

Nici un comentariu

Adauga un comentariu


http://www.helpnet.ro/help-net-lanseaza-aplicatia-mobila-magazinul-online.html
Intreaba farmacistul

Vrei sa stii mai multe detalii despre un anumit produs? Ai o problema medicala sau cosmetica la care nu ai gasit inca rezolvare?

Scrie-ne intrebarea ta completand formularul
Completeaza formularul

Suna-ne la TelVerde 0800 833 003
(disponibil si din retelele de telefonie mobila)

0800 833 003
Media - Spoturi TV
Help Net Info
  • Gaseste o farmacie Help Net
  • Cauta termen medical
  • Cauta prospect medicament
  • Farmacii cu punct de Prim Ajutor
Calculator sarcina

Introduceti in spatiile alaturate data de inceput a ultimei menstruatii si durata medie a ciclului menstrual.

Durata ciclului menstrual

Calculeaza