•  

De ce sa vii la noi?

POLITICA HELP NET FARMA S.A.

 

Privind Protecția Datelor Cu Caracter Personal

 

 

În calitate de operator, Help Net Farma prelucrează date cu caracter personal în scopuri legate de gestionarea furnizorilor și a clienților. Recunoaștem importanța protecției informațiilor și datelor cu caracter personal și depunem, în acest sens, toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea tuturor datelor prelucrate.

 

Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice alt mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.

 

În vederea asigurării confidențialității datelor, Help Net întreprinde sesiuni de instruire cu angajații săi, astfel încât aceștia să cunoască și să respecte principiile statuate în materie de protecția datelor de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016.În funcție de categoria persoanelor vizate, diferitele categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate astfel încât să fie respectat principiul necesar și proporțional în raport cu scopul prelucrării.

 

În relație cu reprezentanții furnizorilor prelucrarea datelor cu caracter personal are ca temei contractul sau obligația legală stabilită în sarcina acesteia, scopul fiind legat de buna desfășurare a relației contractuale sau de îndeplinirea unei obligații.

 

Clienții persoane fizice înrolați în programul de fidelitate Help furnizează categorii de date cu caracter personal în vederea accesării programului de fidelitate. Temeiul prelucrării datelor este reprezentat de consimțământul persoanei vizate sau de întreprinderea demersurilor, la cererea persoanei vizate, în vederea încheierii unui contract.

 

Datele furnizate la momentul înrolării în programul de fidelitate pot fi prelucrate în scopuri de marketing, reclamă și publicitate, dacă persoanele își dau consimțământul în acest sens.

 

În ceea ce privește activitatea de marketing, precizăm că în e-mailurile de marketing direct care vi s-ar putea trimite va exista întotdeauna un link pe care puteți face click pentru a vă dezabona și a nu mai primi informații promoționale de la noi.

 

Help Net garantează că accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajaților săi în limitele stabilite prin fișa postului în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Datele cu caracter personal sunt stocate de Help Net pe servere care îi aparțin (în interiorul Spațiului Economic European), acestea fiind gestionate printr-un sistem informatic care asigură un nivel adecvat de securitate.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării, cu excepția cazului în care păstrarea datelor este impusă prin lege. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.

 

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: de informare, de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție la prelucrarea datelor (din motive care țin de situația particulară), de a nu fi suspus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa autorității de supraveghere. Totodată, persoana vizată are dreptul să solicite ștergerea datelor (în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în materie).

 

Help Net își rezervă dreptul de a modifica în orice moment aceste condiții pentru protejarea vieții private, dar mereu în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile. Modificările vor fi aduse la cunoștința persoanelor vizate prin publicarea pe site-ul www.helpnet.ro

 

Vă puteți exercita drepturile printr-o cerere scrisă trimisă pe adresa societății: comuna Balotești, sat Balotești, județul Ilfov, str. Malu Roșu nr. 4, fax. 021.308.26.34 sau la adresa de e-mail: dpo@helpnet.ro.

 

 

Reclamațiile, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu Help Net, pot fi adresate la: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, anspdcp@dataprotection.ro, Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212

 

 

 

HELP NET FARMA S.A.

 

Director General

 

Isabelle Iacob

 Media - Spoturi TV
Help Net Info
  • Gaseste o farmacie Help Net
  • Cauta termen medical
  • Cauta prospect medicament
  • Farmacii cu punct de Prim Ajutor
Calculator sarcina

Introduceti in spatiile alaturate data de inceput a ultimei menstruatii si durata medie a ciclului menstrual.

Durata ciclului menstrual

Calculeaza