•  

Cardul de fidelitate

 

ACT ADITIONAL nr. 15 din data de 23.04.2018

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CARDULUI DE FIDELITATE HELP NET

 

Organizatorul, HELP NET FARMA S.A., cu sediul social sediul in Bucuresti, Str. Pictor Rosenthal, Nr. 14, Etaj 2, Ap. 3, Camera 2, Sector 1 si adresa de corespondenta: Sat Balotesti, Com. Balotesti, str. Malul Rosu nr. 4, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/7727/2001, cod unic de inregistrare fiscala RO 14169353, capital social subscris si varsat 100.000 lei, cont bancar RO78BRDE450SV00936494500, deschis la BRD – GSG Sucursala MCC, telefon 021/308.25.00, fax 021/308.26.34, avand notificata prelucrarea de date cu caracter personal si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 655, reprezentantată prin Administrator/Director General - Iacob Isabelle, (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Help Net”),

 

Avand in vedere prevederile art. 9 din Regulamentul Oficial al Cardului de Fidelitate Help Net, referitor la modificarea si / sau schimbarea Regulamentului Oficial,

 

a decis urmatoarele:

 

 1 – Se actualizeaza prevederile Regulamentului Oficial al Cardului de Fidelitate Help Net si va avea continutul prevazut in Anexa la prezentul act aditional.

 

 

S.C. HELP NET FARMA S.A.

Director General

Isabelle Iacob

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CARDULUI DE FIDELITATE HELP NET

 

 

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de Organizatorul, HELP NET FARMA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Pictor Rosenthal, Nr. 14, Etaj 2, Ap. 3, Camera 2, Sector 1 si adresa de corespondenta: Sat Balotesti, Com. Balotesti, str. Malul Rosu nr. 4, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/7727/2001, cod unic de inregistrare fiscala RO 14169353, capital social subscris si varsat 100.000 lei, cont bancar RO78BRDE450SV00936494500, deschis la BRD – GSG Sucursala MCC, telefon 021/308.25.00, fax 021/308.26.34, avand notificata prelucrarea de date cu caracter personal si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 655, reprezentantata prin Administrator/Director General - Iacob Isabelle (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Help Net”).

 

Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial (denumit in continuare "Regulamentul Oficial"), potrivit celor mentionate mai jos.

 

Art. 1. Conditii de participare

Orice persoana fizica in varsta de cel putin 16 ani poate intra in posesia cardului de fidelitate Help Net, devenind astfel membru al Programului de fidelitate si beneficiar al avantajelor acordate in baza cardului de fidelitate la tranzactiile efectuate.

 

Art. 2. Obtinerea cardului de fidelitate Help Net

Cardul de fidelitate poate fi obtinut pe loc in oricare din farmaciile Help Net dupa completarea formularului de inscriere, in format electronic prin intermediul tabletelor existente in farmacie, la achizitionarea oricarui produs din oricare dintre farmaciile Help Net.

Activarea cardului se face doar dupa completarea tuturor campurilor formularului de inscriere notate ca fiind obligatorii, in caz contrar formularul de inscriere nu este valid si in consecinta, cardul de fidelitate nu va fi emis/activat.

Campurile obligatorii a fi completate sunt: nume, prenume, data nasterii, localitate/judet de domiciliu sau resedinta, numar de telefon .

Campurile optionale a fi completate sunt: adresa de e-mail.

Campurile formularului de inscriere vor fi completate cu datele reale si exacte ale participantului care doreste sa intre in posesia Cardului de fidelitate.

Aceste campuri pot fi completate manual de catre persoana fizica sau aceasta poate opta pentru scanarea actului de identitate din care vor putea fi preluate exclusiv datele de mai sus, nicio alta data cu caracter personal nefiind preluata. 

Cardul de fidelitate este unic, personal si netransmisibil.

 

Art. 3. Beneficiile Cardului de Fidelitate

Cardul de fidelitate Help Net ofera detinatorilor sai urmatoarele beneficii:

1. Reducere de 5% acordata pe loc din suma platita cu numerar sau cu card bancar, la orice tranzactie efectuata in farmaciile Help Net, cu exceptia tranzactiilor care au ca obiect urmatoarele produse:

·         produsele medicamentoase la care conditiile comerciale nu permit acordarea de beneficii/reduceri.

Reducerea de 5% nu se cumuleaza cu alte reduceri si sau beneficii.

Reducerea se aplica doar cu conditia ca pretul final de vanzare cu amanuntul al produselor (rezultat in urma reducerii acordate) sa nu fie mai mic decat costul de achizitie al produsului, conform reglementarilor legale in vigoare.

In cazul in care cu ocazia aplicarii reducerii, pretul de vanzare al produselor scade sub pretul de achizitie, reducerea va fi aplicata astfel incat pretul final de vanzare al produselor sa nu scada sub pretul de achizitie.

 

2. Posibilitatea detinatorilor de intra automat in programele de fidelizare existente implementate de Organizator respectiv „Clubul Dermotherapy” si  „Clubul Mamelor”, urmare a achizitionarii produselor selectionate de o anumita valoare.

 

3. Posibilitatea de a participa la promotii speciale si concursuri desfasurate de catre Organizator si adresate in exclusivitate clientilor fideli;

 

4. Reduceri speciale acordate in baza cardurilor de fidelitate, in cadrul campaniilor organizate de Help Net, precum si reduceri speciale si alte beneficii in reteaua partenerilor Help Net, in functie de parteneriatele incheiate de catre organizator cu acestia.

 

Reduceri speciale acordate detinatorilor de carduri de fidelitate, urmare a parteneriatelor/conventiilor incheiate de catre Organizator cu terti parteneri.

 

In cazul in care posesorul de card opteaza pentru o promotie organizata in cadrul farmaciilor Help Net sau pentru o reducere speciala de pret oferita de Help Net, acesta va beneficia numai de promotia sau reducerea respectiva, reducerea de 5% acordata pe loc la orice tranzactie efectuata in farmaciile Help Net nefiind aplicabila in acest caz.

 

Detinatorii cardului de fidelitate Help Net pot beneficia, in farmacii selectionate, de reduceri intre 12% si 100% la suma platita in numerar sau cu card bancar urmare a unei tranzactii efectuate in baza unei retete valabila si decontabila, cuprinzand produse selectionate. Reducerile acordate la tranzactiile efectuate, in baza cardului de fidelitate, se aplica doar cu conditia ca pretul final de vanzare cu amanuntul al produselor selectionate (rezultat in urma reducerii acordate) sa nu fie mai mic decat costul de achizitie al produsului, conform reglementarilor legale in vigoare.

In cazul in care cu ocazia aplicarii reducerii, pretul de vanzare al produselor scade sub pretul de achizitie, reducerea va fi aplicata astfel incat pretul final de vanzare al produselor sa nu scada sub pretul de achizitie.

Aceste reduceri nu se cumuleaza cu alte reduceri – beneficii ale cardului de fidelitate Help Net.

Help Net isi rezerva dreptul de a modifica, in mod unilateral, conditiile si /sau orice elemente componente ale acestor reducere, modificarile fiind publicate pe www.helpnet.ro.

 

Art. 4. Acordarea beneficiilor

4.1. Beneficiul mentionat la Art. 3, Punctul 1 se acorda pe loc, la orice tranzactie efectuata in numerar sau cu card bancar in farmaciile Help Net, cu exceptia produselor mentionate, si se reflecta in diminuarea sumei de plata a clientului pentru produsele achizitionate, indiferent de modalitatea de plata (cash, card).

Reducerile nu se cumuleaza cu alte reduceri.

De asemenea, nu se pot cumula reducerile mai multor posesori de card.

Beneficiul mentionat la Art. 3, punctul 1 poate fi acordat si prin acumularea valorii de reducere aferenta procentului de discount de 5% la fiecare tranzactie in parte, cu conditia ca detinatorul cardului sa isi exprime intentia de a beneficia de acumularea discount-ului aferent tranzactiilor efectuate pe cardul sau de fidelitate.

Valoarea acumulata astfel in urma tranzactiilor efectuate poate fi utilizata pentru o perioada de 90 de zile de la efectuarii respectivei tranzactii, pentru orice produs achizitionat din farmaciile Help Net, cu exceptia medicamentelor care nu beneficiaza de reducere.

In cazul in care, in urma aplicarii reducerilor aferente oricarui program de fidelitate se obtine un pret mai mic decat pretul de achizitie al Organizatorului pentru produsele respective, acesta isi rezerva dreptul de a acorda beneficiul pana la limita pretului de achizitie.

 

4.2. Programul de fidelitate “Clubul Dermotherapy”

In programul de fidelitate “Clubul Dermotherapy” intra automat  detinatorii cardului de fidelitate care achizitioneaza produse dermatocosmetice in valoare de minim 100 lei la o singura tranzactie.

La acest program participa toate unitatile din reteaua Help Net si produsele selectionate conform Suplimentului de oferte disponibil in farmacii.

 

Perioada valabilitatii programului “Clubul Dermotherapy” este nelimitata, Help Net rezervandu-si dreptul de a suspenda acest program dupa o instiintare prealabila cu 5 zile lucratoare, care va fi facuta publica in toate unitatile sale.

 

Detinatorii cardului de fidelitate care sunt in Clubul Dermatherapy vor avea acces la toate beneficiile oferite de acest program in baza cardului de fidelitate.

 

 

Pe baza Cardului de Fidelitate Help Net, participantii la programul “Clubul Dermotherapy” beneficiaza in orice Farmacie Help Net de:

• reduceri de pana la 30% la tranzactii efectuate pentru achizitionarea produselor selectionate conform Suplimentului de oferte disponibil in toate unitatile Help Net;

•  participarea la promotii speciale si concursuri adresate doar participantilor la programul de fidelitate “Clubul Dermotherapy”.

 

4.3. Programul de fidelitate “Clubul Mamelor”

In programul de fidelitate “Clubul Mamelor” intra automat detinatorii Cardului de Fidelitate Help Net care achizitioneaza produse pentru mama si copil in valoare mai mare de 100 de lei la o singura tranzactie.

La acest program participa toate unitatile din reteaua Help Net si produsele selectionate selectionate conform Suplimentului de oferte disponibil in farmacii.

 

Perioada valabilitatii programului “Clubul Mamelor” este nelimitata, Help Net rezervandu-si dreptul de a suspenda acest program dupa o instiintare prealabila cu 5 zile lucratoare, care va fi facuta publica in toate unitatile sale.

Detinatorii cardului de fidelitate care sunt in programul “Clubul Mamelor”, vor avea acces la toate beneficiile oferite de acest program.

 

 

Pe baza Cardului de Fidelitate Help Net, participantii la programul “Clubul Mamelor” beneficiaza in orice Farmacie Help Net de:

• reduceri de pana la 30% la suma platita cu numerar sau card bancar la tranzactii efectuate pentru achizitionarea produselor selectionate conform Suplimentului de oferte disponibil in toate unitatile Help Net;

•  participarea la promotii speciale si concursuri adresate doar participantilor la programul de fidelitate “Clubul Mamelor”.

 

 

Art. 5. Folosirea cardului

Pentru a obtine beneficiile aferente Programului de Fidelitate, asa cum sunt mentionate in prezentul Regulament, clientii trebuie sa precizeze personalului farmaciei ca este detinatorul unui Card de Fidelitate Help Net si sa-l prezinte inainte de efectuarea tranzactiei, astfel incat cardul sa poate fi trecut prin cititorul de bare.

Citirea codului de bare si recunoasterea codului de client permite in mod automat acordarea reducerii si a beneficiilor corespunzatoare. Posesorul de card care, la momentul achizitiei, nu are cardul asupra sa, nu poate beneficia de avantajele mentionate.

 

Cardul de fidelitate poate fi folosit de catre detinator, in vederea acordarii beneficiilor mentionate in cuprinsul Regulament Oficial, pentru cel mult 10 tranzactii efectuate in decursul unei luni calendaristice, dupa realizarea acestor tranzactii orice utilizare a cardului fiind blocata pana pe data de 01 a urmatoarei luni.

 

In cazul in care cardul de fidelitate nu va fi utilizat timp de trei ani consecutivi de catre posesorul de card, acesta va deveni inactiv si nu va mai putea fi utilizat. In cazul in care a intervenit invalidarea unui card de fidelitate, operatorul va sterge/anonimiza din baza sa de date toate datele cu caracter personal ale respectivului detinator de card.

In situatia in care cardul de fidelitate este inactiv, urmare a neutilizarii acestuia, iar persoana doreste totusi sa aiba acces la beneficiile cardului de fidelitate, va trebui sa completeze in farmaciile Help Net formularul de inscriere in vederea eliberarii unui nou card de fidelitate.

O data pe an, Organizatorul va proceda la verificarea cardurilor in vederea invalidarii acelor carduri de fidelitate care nu au fost utilizate timp de trei ani consecutivi.

 

 

Art. 6. Pierderea, furtul sau distrugerea cardului

In cazul in care cardul de fidelitate este pierdut, furat sau distrus, detinatorul cardului va comunica acest lucru, in scris, prin email la adresa dpo@helpnet.ro sau la adresa de corespondenta : Com. Balotesti, sat Balotesti, Str.  Malul Rosu, Nr. 4, Judet Ilfov pentru inactivarea acestuia si va solicita eliberarea unui nou card prin completarea formularului de inscriere in oricare farmacie Help Net. Ulterior comunicarii, cardul pierdut/furat sau distrus va fi inactivat de catre Organizator. In perioada de inlocuire a cardului nu este posibila acordarea reducerilor si a altor beneficii asociate cardului.

 

Falsificarea acestui card se pedepseste conform legilor in vigoare.

 

 

Art. 7. Durata programului de fidelitate

Programul de fidelitate are durata nedeterminata. Help Net poate hotari in orice moment incetarea programului de fidelitate. Instiintarea referitoare la incetarea Programului va fi realizata cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in toate farmaciile Help Net si pe www.helpnet.ro

 

Art. 8. Valabilitatea cardului

Help Net isi rezerva dreptul de a invalida cardurile de fidelitate care nu au fost deloc utilizate timp de 36 luni consecutiv sau acele carduri care au fost utilizate cu incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament sau ale prevederilor legale.

Invalidarea cardurilor de fidelitate presupune stergerea/anonimizarea de care operator a tuturor datelor cu caracter personal aferente respectivelor carduri care nu au fost utilizate timp de 36 de luni consecutiv.

 

Art. 9. Modificarea Regulamentului Oficial

Help Net isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament si se angajeaza ca inaintea operarii unor astfel de modificari sa le faca publice prin intermediul site-ului www.helpnet.ro si al oricaror alte canale de comunicare pe care le considera oportune.

 

Art. 10. Serviciul de relatii cu clientii

Pentru orice informatii legate de utilizarea , pierderea, obtinerea unui nou card de fidelitate Help Net, va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail office@helpnet.ro

 

Art. 11. Protectia datelor cu caracter personal Conform Regulamentului european nr. 679/2016

Prezentul Regulament Oficial sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat in farmaciile Help Net si pe site-ul www.helpnet.ro

Participarea la Programul de fidelitate implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial. 

Help Net Farma S.A., in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de card de fidelitate, cele comunicate Organizatorului cu ocazia completarii taloanelor de participare la diverse concursuri si/sau tombole organizate de catre acesta precum si cele observate de Organizator cu privire la istoricul de cumparaturi al participantului, prelucrarea facandu-se exclusiv pentru eliberarea cardului de fidelitate si in scopuri de marketing, reclama si de publicitate, pentru acesta din urma daca participantii si-au exprimat consimtamantul, avand notificata prelucrarea de date cu caracter personal si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 655. 

Prin participarea la Programul de fidelitate, participantii consimt in mod expres, in mod liber si in cunostinta de cauza ca Organizatorul va colecta, stoca, extrage, consulta, utiliza datele cu caracter personal inscrise in formularul de card de fidelitate si in taloanele de participare completate cu ocazia concursurilor/tombolelor.

Scopul efectuarii prelucrarii categoriilor de nume, prenume si data nasterii, localitate/judet sau resedinta este eliberarea cardului de fidelitate si acordarea reducerilor aferente, precum si acordarea de premii in cazul participarii la tombole.

Scopul prelucrarii datelor privind numarul de telefon si adresei de mail este acela de a comunica clientului data la care farmacia primeste medicamentul solicitat expres de catre client a-i fi adus in farmacie, in situatia in care se impune o comunicare urgenta privind medicamentele achizitionate din farmacie sau o comunicare privind uitarea de obiecte personale in farmacie, pentru acordarea de premii in cazul participarii la tombole, precum si pentru informarea clientilor cu privire la modificarea Regulamentului Oficial.

 

De asemenea, datele privind istoricul de cumparaturi vor fi prelucrate prin intermediul deciziilor automate in interesul legitim al Organizatorului de a imbunatati calitatea relatiei cu clientii sai prin prezentarea de oferte personalizate care sa corespunda comportamentului de cumparare al acestora.

Help Net va inceta prelucrarea datelor personale in scopul acordarii beneficiilor in baza cardului de fidelitate, de indata ce persoana isi va retrage consimtamantul acordat pentru utilizarea datelor sale in acest scop.

 

De asemenea, in cazul in care participantul si-a exprimat consimtamantul prin completarea formularului de acord/actualizarea datelor sale pentru ca numarul de telefon si/sau adresa sa de email sa fie prelucrate si in scop de marketing direct, Help Net va prelucra aceste date in vederea transmiterii de materiale si informatii cu privire la campanii promotionale/oferte personalizate clientilor fideli, prin SMS si Newsletter de la Help Net.

 

Personalizarea ofertelor va fi realizata pe baza istoricului cumparaturilor efectuate din farmaciile Help Net. Organizatorul va pastra istoricul cumparaturilor efectuate pentru o perioada de 3 ani. O data pe an Organizatorul va proceda la anonimizarea cumparaturilor efectuate mai vechi de 3 ani.

Help Net va inceta prelucrarea datelor personale in scop de marketing de indata ce persoana isi va retrage consimtamantul acordat pentru utilizarea datelor sale in acest scop sau se va opune prelucrarii datelor sale in scopul de a primi oferte personalizate.

 

Pentru dezabonarea de la primirea prin SMS/email a materialelor si informatiilor cu privire la campanii promotionale/oferte detinatorul poate sa isi retraga consimtamantul fie prin prezentarea in farmacie si stergerea bifei de pe contul cardului de fidelitate, prin intermediul tabletei, fie se va realiza in baza unei cereri scrisa a participantului (semnata si datata), adresata Help Net Farma S.A. la adresa de mail office@helpnet.ro sau la adresa e corespondenta: Com. Balotesti, Sat Balotesti, Str. Malul Rosu, Nr. 4, Judet Ilfov.

Dezabonarea de la primirea pe adresa de email a Newsletter-ului, a campaniilor promotionale/oferte dedicate clientilor fideli se va realiza prin optiunea „unsubscribe” disponibila in cuprinsul mesajului transmis, sens in care Operatorul va sterge/anonimiza din baza sa de date adresa de email.

 

 

Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si sa le utilizeze numai in conformitate cu prezentul Regulament Oficial si legislatia in vigoare.

Conform Regulamentului 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi:

-          dreptul de informare (art. 13) care presupune informarea de o maniera concisa, transparenta si usor accesibila a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate.

-          acces (art. 15), prin intermediul caruia persoana vizata obtine din partea operatorului o confirmare a faptului ca datele sale personale sunt sau nu prelucrate

-          rectificare (art. 16) care presupune posibilitatea de a solicita operatorului sa rectifice datele inexacte care privesc persoana vizata;

-          restrictionarea prelucrarii (art. 18) apare in situatia unei prelucrari inexacte, ilegale sau a exercitarii dreptului la opozitie de catre persoana vizata;

-          portabilitatea datelor (art. 20) reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si care include si dreptul de a transmite aceste date altui operator

-          opozitie (art. 21) presupune inclusiv dreptul de a se opune crearii de profiluri.

-          dreptul de a fi uitat (art. 17) persoana vizata poate obtine stergerea datelor sale de catre operator, in anumite conditii prevazute in Regulament

-          dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automata (art. 22)

-          aveti, de asemenea, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

Participantii la Programul Cardului  Fidelitate isi pot exercita oricand drepturile de mai sus, in scris, la adresa de corespondenta: Com. Balotesti, Sat Balotesti, Str. Malul Rosu, Nr. 4, Judet Ilfov sau la adresa de email office@helpnet.ro

In cererea formulata, sunt rugati sa ne precizeze adresa unde doresc sa le comunicam informatiile  (posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal). Pentru solutionarea eficienta a cererilor participantilor acestia sunt rugati sa ne descrie detaliat contextul in care ne-au furnizat datele cu caracter personal.

Astfel, la cererea scrisa a participantului, adresata Help Net Farma S.A. la adresa de mail office@helpnet.ro sau la adresa de corespondenta (datata si semnata), Organizatorul se obliga sa onoreze cererile participantilor, in masura in care acestea nu sunt excesive, abuzive sau nejustificate.

 

Art. 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Programul de fidelitate Help Net se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Help Net.

 

 

 

HELP NET FARMA S.A.

 

Director General/Administrator

Isabelle Iacob

 Media - Spoturi TV
Help Net Info
  • Gaseste o farmacie Help Net
  • Cauta termen medical
  • Cauta prospect medicament
  • Farmacii cu punct de Prim Ajutor
Calculator sarcina

Introduceti in spatiile alaturate data de inceput a ultimei menstruatii si durata medie a ciclului menstrual.

Durata ciclului menstrual

Calculeaza