•  

Regulament campanie

Regulament campanie


REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI

”ACUM RETETA TA COSTA MAI PUTIN DECAT TE ASTEPTI.

 La eliberarea retetei compensate primesti un cadou pentru sanatatea ta”Art. 1. Organizatorul. Durata Campaniei.1.1. Organizatorul Campaniei ”ACUM RETETA TA COSTA MAI PUTIN DECAT TE ASTEPTI. La eliberarea retetei compensate primesti un cadou pentru sanatatea ta” (denumita in continuare „Campanie”) este HELP NET FARMA S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Pictor Rosenthal, Nr. 14, Et. 2, Ap. 3, Sector 1, adresa de corespondenta: Com. Balotesti, Sat Balotesti, Str. Malul Rosu, Nr. 4, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J/40/7727/2001, cod unic de inregistrare fiscala RO 14169353, capital social subcris si varsat 100.000 lei, avand cont bancar RO78BRDE450SV00936494500 deschis la BRD  - Sucursala MCC, telefon 021/308.25.00, fax 021/308.26.34, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 655, reprezentata legal de Isabelle Iacob in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Help Net”).

1.2. Campania  se desfasoara in perioada 26.09.2016 – 31.10.2016, in farmaciile selectionate in acest sens, conform Anexei la prezentul Regulament.

1.3. Participarea la Campanie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament, precum si obligativitatea respectarii acestora.Art. 2. Obiectul Campaniei2.1. Campania consta in oferirea unui produs cadou, respectiv un sapun marca Nivea Cream 100 mg,  acelor detinatori de card fidelitate Help Net care prezinta o prescriptie medicala eliberata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a carei diferenta de plata de catre pacient este de minim 35 lei.

2.2. Totodata, posesorii de card de fidelitate beneficiaza de reduceri cuprinse intre 12% si 100% la suma platita la tranzactii efectuate in baza unei prescriptii medicala eliberata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, cuprinzand produse selectionate in acest sens.

Reducerea de pret se aplica doar cu conditia ca pretul final de vanzare cu amanuntul al produselor selectionate (rezultat in urma reducerii acordate) sa nu fie mai mic decat costul de achizitie al produsului, conform reglementarilor legale in vigoare.

2.3. Lista farmaciilor si a produselor selectionate este anexata prezentului Regulament si poate fi consultata si pe www.helpnet.ro.

2.4. Aceste reduceri nu se cumuleaza cu alte reduceri – beneficii ale cardului de fidelitate Help Net.
 


Art. 3. Beneficiarii Campaniei

3.1.Campania se adreseaza detinatorilor cardului de fidelitate Help Net, persoane fizice romane sau straine, care prezinta o prescriptie medicala eliberata in sistemul asigurrilor sociale de sanatate, pentru care asiguratul are o diferenta de plata.

3.2. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, cei care doresc sa beneficieze de aceasta Campanie nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.Art. 4. Mecanism de desfasurare Campanie.

4.1.Detinatorii cardului de fidelitate Help Net, beneficiaza de reducerile mai sus mentionate in cazul in care prezinta in farmaciile selectionate o prescriptie medicala eliberata in sistemul asigurrilor sociale de sanatate pentru care asiguratul are o diferenta de plata, insotita de cardul de fidelitate Help Net.

4.2. De asemenea, detinatorii de card fidelitate Help Net care prezinta o prescriptie medicala eliberata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a carei diferente de plata de catre pacient este de minim 35 lei beneficiaza de produsul cadou, respectiv un sapun marca Nivea Cream 100 mg.Art. 5. Forta majora si cazul fortuit

5.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

5.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea / punerea in aplicare Campaniei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.Art. 6.  Regulamentul Campaniei

6.1. Regulamentul este accesibil in mod gratuit pe intreaga durata a Campaniei pe website-ul www.helpnet.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit in farmaciile selectionate Help Net.

6.2. Regulamentul Campaniei si Anexa la acesta sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.helpnet.ro) si in farmaciile selectionate  Help Net.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, precum si de a suspenda/inceta in orice moment desfasurarea Campaniei, cu o informare prealabila cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de intrarea in vigoare, pe site-ul www.helpnet.ro

6.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.helpnet.ro.

Prezentul Regulament a fost incheiat astazi, 23 septembrie.ORGANIZATOR


HELP NET FARMA S.A.


DIRECTOR GENERAL

Isabelle Iacob


ANEXA

 Lista farmaciilor selectionate in care se desfasoara Campania aici :
 

Data:

26-09-2016

Ce parere au cititorii

Nici un comentariu

Adauga un comentariu


Media - Spoturi TV
Help Net Info
  • Gaseste o farmacie Help Net
  • Cauta termen medical
  • Cauta prospect medicament
  • Farmacii cu punct de Prim Ajutor
Calculator sarcina

Introduceti in spatiile alaturate data de inceput a ultimei menstruatii si durata medie a ciclului menstrual.

Durata ciclului menstrual

Calculeaza